Ngā Whāinga – Te Wiki o Te Reo Māori Challenges 2021 – Overcome fears

This year for Te Wiki o Te Reo Māori, the Māori Services team shares some whakataukī and ideas around keeping well. Tūwhitia te hopo, mairangitia te angitū. Eliminate the negative, accentuate the positive. This whakataukī is often interpreted as “Feel the fear and do it anyway.” In particular, this whakataukī comes up a lot when…
View More about Ngā Whāinga – Te Wiki o Te Reo Māori Challenges 2021 – Overcome fears
1 - 2 of 2