Te Kupu o te Wiki – The Word of the Week

Kia ora. To celebrate Te Reo Māori we are publishing weekly kupu (words).

Kīwaha (colloquialism)

Tau ana, e hoa.
Sweet as, bro.

Kupu (word)

tākuta
doctor

Ki te māuiui koe, me haere koe ki te tākuta.
If you are sick, you should go to the doctor.

Watch video of someone pronouncing this kupu.
Maori