Te Rerenga Kōrero – Eke Tangaroa!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Eke Tangaroa!
Win! / Made it!


Kōrerorero mai - Join the conversation