Te Kupu o te Wiki – The Word of the Week

Kia ora. To celebrate Te Reo Māori we are publishing kupu (words).

Kīwaha (colloquialism)

Kei mahurangi kē koe.
You are away with the fairies.

Kupu (word)

taihoa.
hang on / wait.

Taihoa kia hoki mai a Māmā.
Wait for Mum to get back.