Te kupu o te wiki – The word of the week

Kia ora. To celebrate Te Reo Māori  we are publishing kupu (words).

Kīwaha (colloquialism)

Tēnā kimikimi, āe
You don't know!

Kupu (word)

pāremata
parliament

Kei Te Whanganui-ā-Tara te pāremata o Aotearoa.
New Zealand's Parliament is in Wellington.