Te Rerenga Kōrero – Kua riro te pōro!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Kua riro te pōro!
Lost the ball!

Kōrerorero mai - Join the conversation