Matariki

Matariki

Matariki

Matariki hunga, Matariki ahunga nui.

Matariki has many admirers, Matariki brings us together.

I am the star Matariki. I am the mother and Rehua the father, of the Matariki star cluster.

When you see me high and bright in the night sky, I will bring you wellbeing and good luck.

Rongoā Māori / Māori Medicine

Both Matariki and Rehua are regarded as having knowledge associated with healing and wellbeing.

From a Māori perspective, illness occurs when there is an imbalance between physical, emotional, mental and spiritual wellbeing. Rongoā, or healing, is inseparable from Te Wao Nui a Tāne, the forests of Tāne, the environment and the spiritual realm. It is the role of the tohunga (tribal experts) to address these relationships and restore balance.

Toitū te marae o Tāne, Toitū te marae o Tangaroa, Toitū te iwi.

Proper use of Tāne’s realm, of Tangaroa’s domain ensures humanity’s survival.

Traditionally, tohunga were responsible for the timing of the harvest of plants in accordance with the maramataka (lunar calendar). There are certain times during the year that plants are able to be harvested and used for healing.

You can visit a local rongoā garden at 565 Marshlands Road.

Matariki

Matariki hunga, Matariki ahunga nui.

Ko au te whetū, ko Matariki. Nā māua ko taku tāne a Rehua, ka puta te kahui whetū o Matariki

Pēnā e teitei ana, e kaha ana hoki taku muramura, he tohu tēnei ka tau mai te rangimārie me te waimārie ki a koe.

Rongoā

Ka hono atu a Matariki rāua ko Rehua ki ngā rongoā me te hauora o te tangata.

Ki tā te Māori, ka pā te mate ki te kore e noho tahi ana te taha tinana, te taha whānau, te taha hinengaro me te taha wairua. Mā te rongoā ētahi mate e whakaora. Ka ahu mai ngā rongoā i Te Wao Nui a Tāne, te taiao me te ao wairua. Ka riro mā te tohunga te whakatikatika i ngā taha e whā kit e rongoā.

Toitū te marae o Tāne, toitū te marae o Tangaroa, toitū te iwi.

I ngā rā o mua, ka whāia te maramataka e ngā tohunga hei āhea kohi ai i ngā rākau mō te rongoā.

Tūhuratia tētahi māra rongoā ki 565 Marshlands Road.

Sources / Resources

CoverCover

Credits

  • Characters: Created by Māui Studios
  • Content: Kiri Jarden, Christchurch City Council (in consultation with mana whenua)
  • Te reo Māori translation: Corban Te Aika
Back to Top