The Story of Te Tau Hou, the New Year

The Story of Te Tau Hou, The New Year / Kia Pūrangiaho tā tātou whakanui i te Tau Hou

Ka puta Matariki ka rere Whānui.
Ko te tohu tēnā o te tau e!

Matariki reappears, Vega starts its flight.
The New Year begins!

The appearance of the Matariki star cluster - made up of nine stars - welcomes in Te Tau Hou, the New Year. Rising in the north-east sky, the star cluster is not always readily visible in all parts of New Zealand.

For those living in Te Waipounamu, the South Island, Puanga is a brighter star in the night sky which rises earlier than Matariki and is often considered to herald the New Year. Some iwi celebrate Puanga rather than Matariki as Te Tau Hou.

The rise of Puanga and Matariki is often acknowledged as being a time of coming together and of reflecting on the past year, on the people who have passed and on whakapapa (genealogy).

Whakapapa sets out the beginning and continuing relationships between everything - past and present. It accounts for the way in which all things have been created: the stars, earth, sky, oceans, rivers, elements, minerals, plants, animals and all people.

The Legend of Matariki

Matariki is said to be the shortened name of Ngā mata o te ariki o Tāwhirimateā. God of winds and weather, Tāwhirimateā was the only child who did not want his mother, Papatūānuku, separating from his father, Ranginui. Following the separation, Tāwhirimateā sought retribution and instigated a series of attacks on his siblings, all of whom recoiled from his wrath, except his brother Tūmatauenga, god of war and of humanity.

A significant battle followed which was won by the more skilful Tūmatauenga. The defeated Tāwhirimateā fled skywards to his father, but not before pulling out and crushing his eyes, casting them upwards where they stuck to the chest of Ranginui. These fragments became known as Matariki.

The nine stars of Matariki are Matariki, Tupuānuku, Tupuārangi, Waitī, Waitā, Waipunarangi, Ururangi, Pōhutukawa and Hiwa-i-te-rangi.

Kia Pūrangiaho tā tātou whakanui i te Tau Hou

Ka puta a Matariki ka rere Whānaui

Ko te tohu tēnā o te tau e!

Ka rewa mai te kāhui whetū o Matariki, me ōna whetū e iwa, ka tau mai Te Tau Hou. I tāna rewanga ā-maru, ka kitea a Matariki, i te rāwhiti-mā-raki o te rangi, heoi, he uaua te kite atu i a ia ētahi wā. Ko Matariki te whetū tapu o te tau.

Mō te hunga e noho ana ki Te Wai Pounamu, he kaha ake te piata o Puanga, waihoki, ko ia ka rewa mai i mua i a Matariki, nā konā, ki ētahi iwi, ko Puanga kē te whetū tapu o Te Tau Hou.

Ka rewa mai a Puanga rāua ko Matariki, ka piri tata mai Te Aitanga a Tiki ki tuku i ngā whakaaro ki a rātou mā kua ngaro atu rā, me ngā kaupapa nui o te tau kua hipa.

Ka noho nei ko te whakapapa hei tūāpapa mō ngā mea katoa, ā, ka tūhonotia te mua me te muri e te whakapapa. Ko ia te pūtake o te orokohanga o ngā mea katoa: whetū mai, papa mai, rangi mai, moana mai, awa mai, maunga mai, rākau mai, koiora mai, me ngā tāngata katoa.

Ko Matariki kē ia te whakarapopototanga o te ingoa o ‘Nga Mata o te Ariki Tāwhirimātea’. Atua o ngā hau me te huarere, ko Tāwhirimātea anake te atua i te whakahē i te wehenga o ōna mātua, a Papatūānuku rāua ko Ranginui. Whai muri nei i tō rāua wehenga, katoa ngā atua i whakaririka i te riri o Tāwhirimātea, hāunga ia a Tūmatauenga. Ko Tūmatauenga te atua o te pakanga me te tangata.

Nā wai rā, ka taka atu ngā atua ki te pakanga, ā, i te otinga atu, ko Tūmatauenga te toa. I rere wairuatoa atu a Tāwhirimātea ki tōna pāpā, ki a Ranginui, ā i tīkarohia e Tāwhirimātea ōna mata, ka nakunakuhia ai, kātahi ka whiua ki te rangi, ka mau ngā mata nakunaku nei ki te poho o Ranginui. Nā konā ka hua mai ko Matariki.

E iwa ngā whetū i te kāhui o Matariki; ko Matariki, ko Tupuānuku, ko Tupuārangi, ko Waitī, ko Waitā, ko Waipunarangi, ko Ururangi, ko Pōhutukawa, ko Hiwa-i-te-rangi.

Sources / Resources

Credits

  • Characters: Created by Māui Studios
  • Content: Kiri Jarden, Christchurch City Council (in consultation with mana whenua)
  • Te reo Māori translation: Corban Te Aika
Back to Top