Hiwa-i-te-rangi

Kua ara ake ahau i te papa o te whenua
Kua kite ahau i ngā whetū e tūtaki tahi ana
Ko Matariki te kairūri
Ko Atutahi kei te taumata o te mangōroa

The scope of our imagination is from the earth to the stars.
Professor Te Wharehuia Milroy, Kura Reo ki Te Waipounamu, 2014

My name is Hiwa-i-te-rangi and I am the star who is connected to the promise of a prosperous season. You may call me a 'wishing star'.

Tītiro ki ngā Whetū / Look to the Stars

Oceanic navigation uses the knowledge of star position to establish location. For example, as we move northwards the Southern Cross gets closer to the horizon. Currents, cloud forms, wave patterns and the behaviour of bird and marine life, are all used.

The whole calendrical system was impacted by traditional astronomical knowledge – not just at the New Year. The seasons of the year were also measured by heliacal rising and setting of stars.

Both New Moon and Full Moon continue to be important timers. This is instrumental for traditional methods of agriculture, cultural events, celebrations and rituals.

Ancestral lineage (whakapapa) weaves cosmos, gods, human life, flora and fauna, land and sky, into a total dependent system. For humans to thrive, there must be balance across the system.

Hiwa-i-te-rangi

Ko Hiwa-i-te-rangi au, ā, ka hono atu au ki ngā tohu o te tau humi, me ngā wawata me ngā awhero o te tangata.

Kua ara ake ahau i te papa o te whenua
Kua kite ahau i ngā whetū e tūtaki tahi ana
Ko Matariki te kairūri
Ko Atutahi kei te taumata o te mangōroa

Tītiro ki ngā whetū

I ngā mahi whakatere waka, ka whakamahia ngā whetū kia mōhio ai ki hea koe haere ai, hei tauira, ki te haere whakaterangi, ka whakatata atu a Mahutonga ki te pae. Ka whai wāhi atu ngā au, ngā kapua, me ngā nekehanga o ngā manu me ngā ika ki te mahi whakatere waka.

I whai wāhi atu ngā mātauranga whetū ki ngā mahi katoa o te tangata, kaua ko Te Tau Hou noa. Nā te rewanga ā-maru me te tōnga ā-māru o ngā whetu, ngā wāhanga o te tau me ngā mahi a te tangata i arahi.

Ka whai tonu te Māori i te marama hei tohu mai hei āhea whakatō kākakano, hei āhea whakanui ai i ngā kaupapa o te tau, hei āhea mahi ai i ētahi tikanga.

Mā te whakapapa, ka whai hononga ngā mea katoa, mai i a Rangi rāua ko Papatūānuku, heke iho ki Te Aitanga a Tiki, heke iho ki ngā rākau me ngā koiora, otirā, te taiao anō hoki. Toitū te tangata i runga anō i ēnei herenga whakapapa.

Sources / Resources

Credits

  • Characters: Created by Māui Studios
  • Content: Kiri Jarden, Christchurch City Council (in consultation with mana whenua)
  • Te reo Māori translation: Corban Te Aika
Back to Top