Te Rerenga Kōrero – Kaua e mate wheke mate ururoa!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Kaua e mate wheke mate ururoa!
Don't die like an octopus, die like a hammerhead shark!