Join the library: Niuean

Hu atu ke he fale toka pepa
Vagahau Niue

Fakaalofa lahi atu mo e hu mai ke kitia e tau mena fulufuluola ne ha ha i ai he haau a fale pepa.

Talia fiafia e mautolu a koe mo e haau a magafaoa ke oatu ke he Tau Fale Pepa ha Kalasiosi (Christchurch City Libraries).

Hu atu noa ke he fale toka pepa kaeke ka nofomau a koe mo e totogi tukuhau fale he matakavi ko Christchurch City Council.

Ke hu atu ke he fale toka pepa kua lata ia koe ke fai mena pehe na:

 • Tohi ke fakamooli ko koe: ko e haau a pasepoti po ke 2 falu foki e tau puhala ke fakamooli ko koe, taha e ata fakakite ka e manako lahi ke taha e ata mai ia koe. Kaeke ko e tama ne hu atu, ko e matua/tagata leveki ne kua lata ke fai ID.
 • Tohi fakamooli ke he nofoaga (kaupa mai ni ke ua molea e 30 e aho tali he moua). Maeke e tohi nei ko e tohi mai he haau a fale toka tupe, fale aoga, faahi hila po ke faahi telefoni. Ko e tau lagaki hila he tau tohi nei ne talia foki ki ai.

Ko e tau poakiaga ke mumuitua ki ai e tau tagata ne fakalataha ki ai

Ko e tau kupu na i lalo ne pehe ‘tautolu’ po ke ‘mautolu’ ko e hagaao ke he tau Christchurch City Libraries (taha faahi ha Christchurch City Council), mo e tau kupu ‘ko au’, ‘ko koe’ po ke ‘haau’ ko e hagaao ke he tau tagata.

Ko au mo e/po ke haaku a tau fanau ne kua hu atu ke he fale pepa mo e talia ke leveki ha mena ni ne kua utakehe fakaku mai.

Talia i a au ke:

 • Ko e tau fakatokaaga ke mumuitua ki ai e tau tagata ne kua fakalataha ki ai (The Conditions of Membership). Maeke he tau mena nei ke hiki. Ko e tau fakatokaaga ne kua fakafoou
  to maeke ke moua mai he poko kupega hila.
 • Liuaki oti e tau koloa ne kua uta fakaku mai he fale toka pepa to hoko e aho ne kua fafati kia ai ke liuaki, mo e mau maopoopo.
 • Talamai fakamafiti kaeke kua galo po ke kua fai ne kaiha e kaate haau po ke kua fai hikihiki e tau puhala ke matutaki ki a koe.
 • Totogi ha kua moumou e tau koloa, totogi ke taui e tau koloa malona, totogi ha kua fakagahuahua e ofisa mo e tau totogi ke lata ma e laliaga ke oko he tau kaitalofa tupe ha ko e
  lekua nei.
 • Ko e fakaaogaaga he taha ofisa pauaki ke oko e tau kaitalofa ne kua nakai totogi.

Talahauaga fufu: Ko e ha ne okooko a mautolu he tau valatala fakatagata haau?

Ke maeke ia koe ke fakaaoga e tau lagomatai mai he Christchurch City Libraries (ko e taha faahi he Christchurch City Council).

Fakaaoga e mautolu e tau vala tala hagaao ni kia koe ke moua e matutakiaga mo koe mo e kakano ke he levekiaga ke he haau a fakalatahaaga ke he fale pepa, pihia foki ke fakailoa atu
e tau gahua mo e tau feua he Council. Maeke he tau vala tala nei ke foaki age ke he tau tagata gahua ne kua lata tonu mai he Council mo e/po ke taha faahi gahua ne gahua ke moua mai e tau tupe ha ko e tau kaitalofa. To fai tupe ka tuku age ke lata ma e tau laliaga ke moua mai e tau tupe ne kua nakai totogi.

Maeke ia koe ke moua e tau valatala hagaao ni kia koe ne toka ia mautolu mo e tuku mai foki e tau ole ka manako ke fai hikihikiaga ki ai.

Kaeke ke nakai fakatoka mai e koe e tau valatala hagaao kia koe ne kua ole atu e mautolu, to nakai talia a koe ko e taha tutaki.

Ke moua falu valatala finatu ke he: my.christchurchcitylibraries.com

Tau vala tala ma e tau tutaki foou ke he fale toka pepa

 • Ka galo haau a kaate mai he fale toka pepa po kua kaiha he taha, fakamolemole ti hea mai fakamafiti he numela telefoni 03-941-7923, finatu ke he poko kupega hila po ke finatu
  ke he haau a fale toka pepa tata. Fakamolemole fakailoa mai kaeke kua hiki e nofoaga haau po kua fai hikiaga ha valatala ke he telefoni po ke finatu ke haau a fale toka pepa tata.
 • Maeke ia koe ke fakaaoga haau a kaate mai he fale pepa he ha fale he tau Christchurch City Library ne manako a koe. Maeke e tau koloa ne uta e koe ke liuaki ke he ha fale pepa
  ne manako a koe.
 • Laulahi he tau pepa ne maeke ke uta fakaloaloa ke hoko ke he 28 e aho. Maeke ia koe ke fakafoou lagataha e koloa ne uta to fai kua ole mai foki ke moua. Maeke e tau magaaho ne
  fafati ke uta e tau koloa ke fai kehe mai he falu koloa foki. Ko e tau koloa ne toka he fakaputuaga pepa lahi ne nakai fai kaupaaga. Ko e tau pepa ne tokologa ne kua fakafua ati mahuiga ai (bestsellers), tau pepa ne maeke ke fanogonogo ki ai, tau CD, mo e laulahi he tau DVD ne fai tupe ke totogi.
 • Kaeke ke tuku mai e koe e matahigoa imeli haau, to fakafano atu e taha fakamanatu 3 e aho to lata ke liuaki, mo e liu ke fakamanatu ka hoko ke he 7 e aho mo e 21 e aho ka mole e
  magaaho ne kua fafati ke liuaki. Ka molea e magaaaho ke hoko ke he 28 e aho, to pehe ni kua galo e tau koloa nei, ti lalafi atu foki e totogi ke liu fakatau taha pepa ke taui aki, pihia
  foki to lalafi e tau tupe ne fakagahua he ofisa ke he haau a kaitalofa, mo e nakai maeke i a koe ke liu uta foki ha koloa po ke fakaaoga he tau pepa ne toka ke he tau fakamauaga hila. Kaeke kua liuaki e tau koloa, to utakehe e tau tupe ne lalafi ki luga ke taui aki e tau koloa ne galo pihia mo e tau tupe mole he fakagahua he ofisa haau a kaitalofa, to maeke i a koe ke fakaaoga katoatoa e tau koloa ne ha ha i ai.
 • Maeke i a koe ke fakaaoga haau a kaate ke he fale pepa ke hoko ke he kupega hila (nakai fai totogi) e tau lakau komopiuta he tau fale pepa oti. Maeke foki i a koe ke fakaaoga ni haau a lakau hila he tau fale toka pepa. Fakaaoga noa e Wi-Fi mo e nakai fai kupu fufu (password) ke fakaaoga.

Ko e tau hatakiaga ke moua e matutakiaga katoatoa, fakamolemole ti onoono ke he: my.christchurchcitylibraries.com/conditions-of-membership/

Amaamanaki lahi a mautolu ke ahiahi mai a koe mo e haau a magafaoa ke he tau Christchurch City Libraries.

Print this page