LIANZA Te Kura Pounamu

Christchurch City Libraries lists literary prize winners and links to catalogue searches, but we may not hold copies of all titles mentioned.

Te Kura Pounamu was established in 1995. This award is made to the writer of a book considered to be the most distinguished contribution to literature for children and young adults written in Te Reo Māori. It is awarded by the Library and Information Association of New Zealand Aotearoa. In 2016, the awards merged with the New Zealand Book Awards for Children and Young Adults and this award is now the Te Reo Māori (Te Kura Pounamu Award).

See more LIANZA Children and Young Adult Book Awards and other kids' literary prize winners.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Not awarded

2005

2004

 • Winner: Te tāhuna Ross Calman; English text by Don Long
 • Te kete harakeke nā Angie Belcher; nā Denise Durkin ngā whakaahua
 • Matariki nā Melanie Drewery; nā Bruce Potter ngā whaakahua
 • Te rango nā Nuki Takao ngā kōrero; nā Ned Barraud ngā pikitia
 • Te taonga nā Melanie Drewery; nā Bruce Potter ngā whaakahua

2003

2002

2001

 • Winner: Te puririCover: Te Puriri Merito Tawhara
 • Hīnaki nā Jan Trafford ngā kōrero; nā Ian Trafford ngā whakaahua; nā Roka Paora i whakamāori
 • Timo te kaihī ika ko te kōrero nā Mokena Potae Reedy; ko te pikitia nā Elton Gregory

2000

No award given

1999

No award given

1998

1997

1996

 • Winner: Marama tangiweto nā Kātarina Mataira rāua ko Terewai Kemp
 • Kei te tere ngā kahawai ko ngā kōrero nā Judah Richards; ko ngā pikitia nā Phillip Paea
 • Ko rehutai rāua ko tangitangi he mea kōrero nā Miriam Smith; ko te whakamāori nā Api Mahuika; ko ngā whakaahua nā Penny Newman
 • Te kuia me te pungawerewere nā Patricia Grace; ko ngā whakaahua nā Robyn Kahukiwa; translated into Māori by Syd Melbourne with Keri Kaa
 • Paikea he kōrero purākau tahito nā Robyn Kahukiwa; ko te huri ki te reo Māori nā Keri Kaa
Print this page