Te Kupu o te Wiki – The Word of the Week

Kia ora. To celebrate Te Reo Māori we are publishing kupu (words).

Kīwaha (colloquialism)

Te āhua nei.
It certainly looks that way.

Kupu (word)

manu
bird

He kererū, he kea rānei te manu rā?
Is that bird a kererū or a kea?

Maori