Te Rerenga Kōrero – Eke panuku!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Eke panuku!
Win! Made it!