Te Rerenga Kōrero – Kua piro!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Kua piro!
It's a point!/It's a try!

Kōrerorero mai - Join the conversation