Te Rerenga Kōrero – Rutua (te hoariri)!

Kia ora. To encourage the use of Te Reo Māori Te Taura Whiri i Te Reo Māori - The Māori Language Commission publish weekly Māori phrases that can be used to support or cheer someone on.

Rutua (te hoariri)!
Tackle (the opponent)!

Kōrerorero mai - Join the conversation